Referencie

RODINNÝ DOM SMIŽANY 04

Ak má niekto šikovné ruky a dokáže zatepľovať „svojpomocne" resp. dodržať všetky rady a odporúčania z technologického predpisu, ktorý je našim zákazníkom voľne dostupný, slovíčko „kvalita" mu môže byť ozaj blízke. Táto výnimka však len potvrdzuje pravidlo. A preto i napriek vysokokvalitnému spracovaniu tepelnej ochrany na tomto objekte , dokonca so StoColor Lotusan® na povrchu je tu naša rada na záver: Zverte zatepľovacie práce do rúk skúsených odborníkov.

Investorovi gratulujeme k dobre odvedenej práci a tešíme sa na šírenie dobrého mena o nás a našom servise. Boh mu to vráti na jeho deťoch ;-) Pozn.red.: autor tohto príspevku je zhodou okolností jedným z jeho potomkov.

RODINNÝ DOM SMIŽANY 04
RODINNÝ DOM SMIŽANY 04
RODINNÝ DOM SMIŽANY 04
RODINNÝ DOM SMIŽANY 04