Referencie

BYTOVÝ DOM TERASA: BYTÍK

„Jeden prúžok“ no „more emócií“.

Asi tak by mohol začať príbeh o najmenšom finančnom obrate v histórii našej spoločnosti, no jednej z najväčších lavín kreativity a chute po nových poznatkoch.

Pokúsim sa citovať investorku-ekonómku: „Pane, Vy ste mihnutím ruky zbúrali skoro 100 rokov budované múry marketingového chovania sa firiem o ktorých píšu v múdrych knihách osobnosti ekonomiky...“

Išlo hlavne o časové investície a služby, ktoré sme poskytli i napriek dodaným 5 litrom farby (3,5 litra sme dokonca prevzali naspäť a vrátili peniaze).

Poučenie:

  1. Jedinečné a pozitívne pocity investora nás ukoja naozaj na dlhšiu dobu ako zisk z neho.
  2. Objem dodaného materiálu nie je priamo úmerný spokojnosti zákazníka.
  3. Radosť z obchodu, poradenstva a osobného kontaktu je emócia, na ktorej sme závislí.
  4. Čím menší zisk, tým menšie dane :).
BYTOVÝ DOM TERASA: BYTÍK
BYTOVÝ DOM TERASA: BYTÍK
BYTOVÝ DOM TERASA: BYTÍK