Fasády

Omietky a farby

Medzinátery, omietky a farby musia dnes ponúknuť viac ako len dokonalý optický dojem. Estetické a funkčné fasádne farby a omietky odolávajú poveternostným vplyvom, pôsobia preventívne proti vzniku trhlín, minimalizujú možnosť napadnutia riasami a plesňami. Sto farby a omietky fungujú optimálne na takmer všetkých podkladoch a v rôznych klimatických pásmach.

 

Všetky ponúkané produkty a služby firmy Sto slúžia k jedinému cieľu: vytvoriť, zachovať a zvýšiť hodnotu i estetiku stavieb. A pretože sme si ako hlavné heslo zvolili „Stavať zodpovedne“, dbáme na to, aby naše produkty, kontaktné zatepľovacie systémy, fasádne farby a omietky, kreatívne povrchové úpravy, architektonické prvky, náterové a sanačné systémy, boli ekologicky šetrné, ako aj ekonomicky úsporné.