Optik beton

Cassovar Košice

  • Dekoratívna technika Sto Beton Optik
  • Je možné ju použiť aj na tepelnoizolačné systémy!
  • Teraz už pohľadový betón a jeho použitie nepozná obmedzenia...
Sto Beton Optik
Sto Beton Optik
Sto Beton Optik
Sto Beton Optik
Sto Beton Optik
Sto Beton Optik
Sto Beton Optik